Future Works is een ecosysteem opgebouwd vanuit zelfstandige bedrijven. Bij elkaar gebracht vanuit complementaire talenten en gezamenlijke ideeën voor de toekomst van werk.

Blijvend impact in een continu veranderende wereld

De samenleving verandert, werk verandert. Er wordt steeds meer gevraagd van ons als mens en medewerker. Gevolgen zijn nieuwe welvaartsziekten, continue afleiding en een toename van een ervaren druk op werk en leven. Daarnaast raken specifieke groepen werknemers geïsoleerd, onder andere door de globalisering, digitalisering en individualisering. Zij worden daardoor onevenredig belast, zowel binnen organisaties als in de samenleving.

Welzijn en inclusiviteit zijn geen zekerheden en vragen continue aandacht. Het is duidelijk, een eenzijdige en eendimensionale aanpak is niet meer voldoende. We zullen anders moeten leren kijken, anders inrichten én anders handelen. Steeds opnieuw. We zullen continu moeten veranderen.

Toekomstbestendige organisaties ontwikkelen niet alleen zichzelf, maar starten ook voortdurend innovaties en verandering om het potentieel van hun medewerkers ten volle te kunnen blijven benutten. De business labels van Future Works starten en ondersteunen die initiatieven. Want samen kunnen wij veranderingen versnellen en mens en organisatie de brandstof te geven dat vol te houden. Zo creëert Future Works blijvend impact.

Bekijk onze business labels

Samen werken aan
de toekomst van werk

Onze successen delen wij samen, maar zeker ook met onze omgeving. Wij geloven dat het sociale contract verder gaat dan tussen werkgever en werknemer alleen. Het betreft onze volledige omgeving van beroepsgroepen, sectoren, het sociale domein, generaties en ieders persoonlijke leefomgeving. Wij streven naar een inclusief samenwerkingsverband. Daarom is Future Works een aantal samenwerkingen aangegaan, waarin we ons bekommeren om de toekomst, zowel om die van onszelf als om die van anderen. organisaties als in de samenleving.

Welzijn en inclusiviteit zijn geen zekerheden en vragen continue aandacht. Het is duidelijk, een eenzijdige en eendimensionale aanpak is niet meer voldoende. We zullen anders moeten leren kijken, anders inrichten én anders handelen. Steeds opnieuw. We zullen continu moeten veranderen.

Bekijk onze partners & public ventures

Talent is
altijd welkom!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe logische verbindingen om blijvend impact te creëren. Wil jij ook deel uitmaken van ons netwerk?

Goed om te weten: wij werken samen op basis van holacratische principes. Planning & control heeft plaatsgemaakt voor flexibel en wendbaar organiseren op basis van sense & respond. Autoriteit wordt bij ons verweven in een organische, platte structuur in cirkels (teams) en rollen (verantwoordelijkheden). Daardoor kunnen alle business labels doorgroeien en meebewegen met de vraag van de tijd, zonder mogelijke bureaucratische belemmeringen.

Op dit moment hebben we geen vacatures. Lijkt het je wel wat ons te helpen blijvend impact te maken? Dan horen we graag van je!

Naar contact

Benieuwd naar de ‘Praktische gids in uitdagende tijden’?