Een traject om bedrijfsartsen verder te ontwikkelen als adviseur

Onderwijsprogramma bedrijfsarts

Binnen Future Works zien wij het als onze taak om bij te dragen het onderwijs van de professionals in ons vakgebied. Voor de komende jaren voorzien we dat de bedrijfsarts een aanzienlijke ontwikkeling door gaat maken van concrete verzuimspecialist naar duurzame inzetbaarheidsadviseur op alle niveaus binnen de organisatie. Het gebrek aan bedrijfsartsen heeft deze ontwikkeling alleen nog maar meer kracht bijgezet.

Omdat de individuele verzuimcasuïstiek nu noodgedwongen steeds vaker wordt opgelost in samenwerking met andere verzuimspecialisten. Hiermee ontstaat voor de bedrijfsarts ruimte om op te treden als sparringpartner strategisch en tactisch niveau. Het traditionele onderwijs speelt ook steeds vaker in op deze verschuiving door een andere invulling te bieden. Op dit moment werken we aan een traineetraject om de bedrijfsarts verder te ontwikkelen als adviseur. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de principes van action learning waarbij theoretische concepten direct worden omgezet in naar de praktijk.

Benieuwd naar onze nieuwe samenwerking?