InBalans is een vernieuwende aanpak om de werkdruk in de zorg te verminderen

Onze samenwerking met IZZ
en het ontstaan van InBalans

In samenwerking met Stichting IZZ ontwikkelden wij InBalans, een aanpak om de werkdruk in de zorg te verminderen. Met name jongeren krijgen steeds meer klachten en hebben psychische hulp nodig. Een zorgwekkende ontwikkeling die met vereende krachten moet worden tegengegaan.

In deze aanpak staat centraal dat het dialoog binnen organisaties wordt gestimuleerd en verbeterd. Dit wordt gedaan aan de hand van coachsessies voor leidinggevenden en teams. Daarnaast zijn er methodes ontworpen om onbewust gedrag meer te kunnen sturen. Dit is een belangrijk punt, omdat 98% van de keuzes die een mens maakt onbewust is. Om te testen of de aanpak succesvol was is er een 6 maanden pilot bij 220 mensen uitgevoerd en daaruit kwamen zeer positieve resultaten naar voren.

Resultaten pilot

Het organisatieklimaat werd als 4,9% gezonder en veiliger ervaren. Daarnaast steeg de kwaliteit zorg van 6,1 naar 6,6. De medewerkers voelden zich daarnaast 15,5% minder emotioneel uitgeput en 11,5% lichamelijk minder uitgeput. Het verzuim daalde daarnaast maar liefst met 68,6%.

Hoge werkdruk binnen jouw organisatie?
Mail of bel ons
Benieuwd naar onze nieuwe samenwerking?