Jongeren met een chronische aandoening ondersteunen bij hun zoektocht naar werk

Emma@Work

De toekomst van werk is van belang voor iedereen. Dat geldt voor mensen die probleemloos de arbeidsmarkt betreden en hun carrièrepad doorlopen en nog meer voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of ineens krijgen. Deze stichting van het Emma Kinderziekenhuis/AMC weet dat als geen ander.

Zij ondersteunt jongeren met een chronische, fysieke aandoening bij hun ontwikkeling en zoektocht naar werk. Binnen Future Works helpen wij hen daar bij. We geven deze jongvolwassenen regelmatig trainingen en workshops via het Experience Lab. Daarnaast maakt Inhealth deel uit van de Club van 1000, waarbij we zorgen voor begeleiding naar en tijdens werkervaringsplaatsen en de juiste trainingen. Omdat iedereen evenveel kans moet krijgen op werk.

Benieuwd naar onze nieuwe samenwerking?